Yazı Boyutu
Sayfayı Yazdır
Bilgisayarına indir
PDF olarak görüntüle
Flashpaper olarak görüntüle
Sol Sütun
Sağ Sütun

Anadolu Lisesi Adayı   2014 Kasım ve 2015 Nisan'da   8.sınıflar ortak TEOG TEST Sınavları na

(Kasım,Nisan) girecek

ANADOLU Lisesi adaylarına

(8 .sınıf) yararlı pratik bilgiler içeren

www.kemalturkeli.com
sitesinin
  Rehberlik köşesi yazarı
Matematik Öğretmeni yazar

Kemal Türkeli 'dir.

İstanbul / Bahçelievler /Türkiye

Kemal Türkeli ;Tel: 0536.511 8400,


0212.4423040

[email protected]

 

SBS Soru 1 : 2014 TEOG Kasım Sorularını nasıl inceleyebilirm?
2014 8.sınıflara Kasım TEOG Test sınavının Mazeret Sınavı giremeyenler için ne zaman uygulanacak? hangi tarihlerde uygulanacak?2014 Kasım TEOG soruları programa uygun mu idi? Test soruları hangi konulardan soruldu?

2014'te 8.sınıfların Liselere yerleştirilmesinde kullanılacak YEP Puanları ile tercihler ne zamana kadar yapılabilecek?


Boş kontejanlara Nakiller ne zamana kadar sürecek? 2014'te 8.sınıflar istediği Liseleri nasıl seçecek yeni Yerleştirme kuralları nasıl olacak?

8.sınıfların girecegi yeni ortak TEST Sınavları TEOG Kasım 2014 ve Nisan 2015 için de önemli bilgiler nelerdir?


2014 yeni Nisan SBS Ne zaman yapıldı? 2014 Nisan SBS 'ye Hazırlık düzeyimi öğrenmek için hangi Deneme sınavlarına girebilirdim?


Türkiye Geneli Hangi yeni Teog Deneme Sınavına girmemi önerirsiniz?
PYBS Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavları hangi tarihte yapıldı?
2013 SBS ile ilgli önemli bilgiler nelerdi?

Teog Cevap 1:

Smiley2014 TEOG Sorularnın Konularını öğrenmek için (tıklayınız)

26/27 Kasım 2014 Tarihli 8.Sınıf I.Dönem Ortak Sınavının(TEOG) Soruları ve Cevap Anahtarı

Smiley2014 Kasım 8.sınıf TEOG Soruları Cevapları (tıklayınız)

Smiley(tıklayınız)2014 - 2015 TEOG Adayı 8.sınıflar için önemli bilgiler (tıklayınız) Teogda Okul notları yüzde 30 oranında puana katkı sağlıyor. Bu da azımsanmayacak bir oran. O nedenle bazı okullar notları şişiriyor.

 • Bilfen İlköğretim Kurumu Matematik Bölüm Başkanı Ali Keskin
  2014 Kasım Teog Matematik ; KAZANIMLARI ÇALIŞAN KAZANIR
  Bu seneki Matematik Test soruları işlem yoğunluğu sebebiyle geçen seneye göre daha zordu. (tıklayınız)
  Beklenildiği gibi kazanımların tamamını içeren sorulardan oluşuyordu. Sınavdaki seçici ve eleyici soruları üslü ifadeleri içeren sorular oluşturmaktaydı. Köklü ifadelerden 9, üslü ifadelerden 7, dönüşüm geometrisinden 2, histogramdan 1 ve fraktaldan 1 adet soru gelmiştir. Kazanım dışı soru gelmemekle beraber konu dağılımı da sınava uygundur. Kazanımları ayrıntılı olarak çalışan bir öğrenci bu sınavda emeğinin karşılığını başarılı bir sonuçla alacaktır.(tıklayınız)
  2014 Teog Kasım MATEMATİK SORULARI
  20 sorunun 9’u (%45’i) kareköklü sayılar, 7’si (%35’i) üslü sayılardan sorulmuştur. Geri kalan 4 soru ise diğer tüm konulardan sorulmuştur. Soruların %70’i orta düzeyde, %30’u ise çok kolay düzeyde sorulmuştur.
  2014 TEOG Matematik soru tarzları, geçen yılki TEOG sınavına benzer sorulmuştur.

  2014 Kasım Teog için yorumlar;Uğur Liselere Hazırlık Matematik Bölüm Başkanı Ali Serdar Şeker; “Matematik testi MEB’in 09 Eylül 2014 tarihli açıklamasında belirttiği konu kapsamlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Fraktallar, Öteleme-Yansıma-Dönme, Histogram, Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar konularında sorular yöneltilmiştir. Bakanlıkça dağıtımı yapılan ders kitaplarında farklı bilgilerle yer alan Histogram konusundan, tartışmaya açık olmayacak şekilde net bir sorunun yöneltilmiş olması dikkat çekmiştir. Seviye Belirleme Sınavlarının aksine Merkezi Ortak Sınavlarda temel Matematik becerilerini ölçen sorular sıklıkla yer almaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde sorular çok az sayıdadır. Matematik testi genel olarak oldukça kolay sorulardan oluşmaktadır. Konulara göre soru dağılımı geçen senenin sınavlarıyla aynı tutulmuştur. Üslü ve Köklü Sayılar konularından yoğun olarak soru yöneltilmiştir.”
  diye konuştu. (tıklayınız)

  2014 Teog Kasım Sorularının Cevaplarına yapılan itrazlar Cevaplarının doğruluğu tartışmalı Test
  soruları
  (tıklayınız)

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TEOG Kasım Ortak sınavlara itirazların internet üzerinden alınabileceği "Sınav İtiraz Modülü"nü faaliyete geçirdi.
  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 26-27 Kasım 2014’de yapılan Ortak sınavlarla ilgili itirazlar internet üzerinden yapılabilecek. 
  "Sınav İtiraz Modülü"ne, (tıklayınız) "http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx"  adresinden ulaşılabilecek. İtiraz başvuruları için öğrencinin TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı seri numarası kullanılacak.
 • Fen ve Teknoloji: 2014 Kasım Teog Sınavının biyoloji kısmındaki sorular bilgi hâkimiyeti ile yorum becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Dört kazanımı olan “Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji” konusu ile ilgili ilk kez soru sorulmuştur. Fizik kısmındaki sorular beklenildiği gibi deneysel ağırlıklı olup laboratuvarda dinamometre ile ölçüm yapan öğrencilere avantaj sağlamıştır.
  2014 Kasım Teogda sorulan Sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili A kitapçığındaki 9. soru sınavdaki ayırt ediciliği ve zorluk düzeyi en yüksek soru olmuştur.(tıklayınız) Soruyu ancak hem bu konu ile ilgili kazanımı özümseyen hem de sayısal düşünme becerisi yüksek olan öğrenciler çözebilmiştir.

  Bilfen İlköğretim Kurumu Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ
  2014 Kasım Teog TÜRKÇE sorularını değerlendirdi; TÜRKÇE ELEYİCİ
  Türkçe sorularının geçen yılki TEOG’la karşılaştırıldığında daha eleyici olduğu söylenebilir. Sınavda yayımlanan kazanımlar listesinde yer almayan “Edebiyat Bilgileri” konusundan bir soru bulunmaktadır. Ayrıca kazanım listesinde yer aldığı hâlde “Yazım Kuralları” konusundan hiç soru sorulmadı. Sorularımızın kazanımlara göre dağılımı:
  4 sözcükte anlam, 1 cümlede anlam, 10 paragrafta anlam,
  1 Edebi bilgiler, 1 noktalama işaretleri, 2 fiilimsi, 1 cümlenin ögeleri şeklindedir. Sınavımızın geneline baktığımızda Türkçe sınavı günceli takip eden,  genel kültürü sağlam, yorum kabiliyeti gelişmiş öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.

  Virgülün kullanım göreviyle ilgili A ve C’de 17, B’de ve D’de 20. soru teknik olarak kusurludur çünkü cümledeki virgüllerin ikisi eş görevli kelimeleri biri ise özneyi ayırmak için kullanılmıştır. Ayrıca seçeneklerde bu iki kullanım alanına da yer verilmesi, öğrencilerin soruyu yanlış çözmelerine neden olmuştur.

  2014 TEOG Kasım TÜRKÇE SORULARI
  20 sorunun 9’u (%45’i) paragrafta anlam, 4’ü (%20’si) sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konularından sorulmuştur. Geri kalan 6 soru “Yazım Kuralları” konusu hariç diğer tüm konulardan sorulmuştur. Ancak, sınav konuları kapsamında olmamasına rağmen bu sınavda, “Yazı Türleri” konusundan bir soru çıkmıştır. Soruların çoğu anlaşılır ve kolay düzeydedir. Sınavda, çelişkili soruların olmadığı gözlenmektedir. Sadece, noktalama işaretlerinden “virgül” ile ilgili sorunun çeldirici olduğu düşünülmektedir. (C kitapçığı 17. soru)

  8.sınıf TEOG Mazeret sınavları 13-14 Aralık 2014’de
  Mazeret sınavları ise 13-14 Aralık 2014’te yapılacak. İkinci dönem ise merkezi ortak sınavlar, 29-30 Nisan 2015'te, mazeret sınavı ise 16-17 Mayıs 2015'te gerçekleştirilecek.


  2015 TEOG PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK? 

  Merkezi ortak sınavlarda alınan puanlar yıl sonu başarı puanı hesaplamasına da dahil edilecek. Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, Matematik, Fen ve teknoloji dersleri için 4(dört); T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi için 2(iki) katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.
  Sonuçta 6,7 ve 8.sınıf Okul karnesi 50 şer puan Kasım=175 Nisan TEOG da =175 puan en çok kazanılabilecek. 2015 8.sınıfları Liselere yerleştirme en çok 500 Puan üzerinden yapılacak.

  2015’te Sonuçlara İTİRAZ %100 zamlandı; 20 TL!
  Geçen yıl 10 TL olan itiraz bedeli bu yıl 20 TL oldu. Kılavuzda, “Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) yatırılması gerekmektedir.” deniliyor.Anlaşılan sonuca itraz sevilmiyor adında Adalet olan Parti yönetimince nedense.

  Teog Merkezi ortak sınavların birinci dönemi bu yıl 26-27 Kasım 2014 tarihlerinde yapıldı. (tıklayınız) Birinci dönem sınavlarda çıkacak soruların eğitim öğretim yılı başından sınav tarihine kadar yapılan ders konularını kapsayacaktır. Türkçe, Matematik, Fen ve teknoloji, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden, bir dönemde iki sınav yapılanların ilk, üç sınav yapılanların ise ikinci yazılılarının Merkezi ortak Test sınavı olarak Kasım 2014'te uygulanacağı bildirildi.
     Smiley Özdebir MEB 8. Sınıf Merkezi S. Ortak Sınavı 1. Denemesi (08-09 Kasım 2014)'de yapacak(tıklayınız)

   Smiley Eğitimdeki değişiklikler ne yönde olabilecek(tıklayınız)

       Smiley Türkiye’de ihtiyaç malzemeleri sıralamasında kitaplar 235. sırada yer almaktadır.(tıklayınız)


SmileyMEB 10 Ekim 2014 Cuma günü Nakil yerleştirmesini  2 hafta için bir kerede topluca yapacak.(tıklayınız)

Smiley (tıklayınız)özel okullar kayıtlara başlayınca bunlar yerleştikleri veya yerleştirildikleri devlet okullarından kayıtlarını özel okullara alıyorlar buradan bir boşalma oluyor. (tıklayınız) Bu bir defada da olmuyor yani bu hafta 13 bin kusur kişi özel okula geçti geçen hafta, belki önümüzdeki hafta 20 bin kişi, ondan sonraki hafta 15 bin kişi gibi hafta peyderpey bunlar özel okula geçiyorlar, o geçenlerin yerine de biz kontenjanları ilan ediyoruz oralara da çocuklar nakille gelebiliyorlar. (tıklayınız) Bir de açık liseye gidecekler var onun kayıtlarını da dün açtık...(tıklayınız)TEOG Balonu patladı sonuç kimse memnun değil(tıklayınız)

 Smiley (tıklayınız) Liselere giriş işkencesi haftalardır devam ediyor. (tıklayınız) Abbas Ğüçlü yazdı 
Öğrencilere adeta kumar oynatılıyor, şeffaflık olmadığı gibi adeta her türlü bilgiye karartma uygulanıyor, daha da vahimi, okulların açılmasına sayılı günler kaldı ve milyonlarca veli ve öğrenci hâlâ önünü göremiyor!..

Hani puanlar hakkında herkese bilgiler şeffaf olaarak paylaşılacakıtı?
Kayıt döneminde her türlü bilgi veliden saklanıyor nedense. Ve maalesef pek çok veli bu karartmanın yani bilgilerin saklanmasının kasıtlı olduğuna inanıyor ve bu gizliliğin farklı amaçlar için kullanılacağı inancında.
Çünkü, bu anlamsız gizliliğin neden uygulandığına akıl sır erdiremiyorlar.

Gelinen son nokta şu:
Nakil dönemi ve veliler nakil  şanslarını kullanmak  istiyorlar ama önlerini göremiyorlar.
Örneğin, puanları sınırda ve Galatasaray, İstanbul Erkek ve Kabataş’a
nakil için başvurabilirler. Okulların taban puanları ve kontenjan açıkları belli ama hangi okula kaç kişinin başvurduğu kesinlikle açıklanmıyor.
Peki, tıpkı borsada olduğu gibi, içerideki bu çok gizli ve bir o kadar da önemli bilgiler bazı tanıdıklara servis edilirse ne olur?
Avantaj sağlamaz mı?
Zaten bu yönde duyumlar da var, sert eleştiriler de. İşte bu yüzden, hiç zaman kaybedilmeden, tüm bu bilgiler her kayıt döneminde velilerle de paylaşılmalıdır. En azından içleri rahat olur, daha sağlıklı tercih yapabilirler...
3. nakil dönemi!
Yılan hikâyesine dönen nakillerde hâlâ yaprak kımıldamıyor.
Bazı okullarda kontenjanlar dolu gözükmesine rağmen kayıt yaptıran tek kişi yok. Çünkü diğer okulların boşalmasını bekliyorlar. İşte bu yüzden, bu hafta da, tıpkı geçen hafta gibi büyük ölçüde boşuna geçecek. Ondan sonra da tam okullar açılırken, zaman yok ki kayıtları uzatalım denecek!..
Hiçbir yere ya da istediği okula giremeyen öğrenciler de veliler de ne olur artık sinirlenmesin, kızmasın, tedirginlik yaşamasın, bir sonraki kayıt dönemi önleri açılacaktır denilmekte çünkü yeni TEOG yerleştirme sistem böyle  imiş …Veliler oy verirken düşüneceklerdi bu yetkililere 
..

Smiley Okul öncesi özel kurumlara gidecek öğrencilere Devlet 2 bin 500, özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3 bin, özel ortaokul ve liselere gideceklere yıllık 3 bin 500, temel liselere ise 3 bin lira eğitim öğretim desteği  verilecek.(tıklayınız) Zaten bu parayı Devlet bir öğrencisine harcamakta. Özel Hastaneler gibi üstünü siz ödeyin benden bu kadar diyor Devlet Baba.

 SmileyÖğrencinize alacağınız Kırtasiye malzemeleri kaliteli olmalı
Çocukların sağlığı ve güvenliği için kalitesiz, ucuz, markasız, içeriği belli olmayan kırtasiye malzemelerinden uzak durulmalıdır. (tıklayınız
Çünkü kalitesiz kırtasiye malzemelerinde sağlığa ciddi tehdit oluşturan toksik kimyasal madde kullanılma olasılığı yüksektir. Bu maddelerden bazıları keçeli kalemler, okul ve beslenme çantaları, kalem kutuları, su mataraları, çocuk giysilerindeki plastik baskı ve aksesuarlar, spor ayakkabılar gibi birçok üründe kullanılan ve plastiğin yumuşayarak esneklik kazanmasını sağlayan fitalat, ayakkabı ve okul çantalarında kullanılan azo boyar maddeler, ağaç kırtasiye ürünlerinde kullanılan su itici özelliği sağlayan formaldehit ve ağır metallerdir.

 

 Smiley (tıklayınız) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Danıştay kararı üzerine birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarda ikili kopya tespiti yapılan tüm öğrencilerin, iptal edilen testleri ve Yerleştirmeye Esas Puanları (YEP) ile sınavlara giren bütün öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin 1 Ağustos 2014 tarihinde yeniden hesaplandığını bildirdi.(tıklayınız)  (tıklayınız)

Smiley Bu yıl ilk kez uygulanan TEOG kapsamında öğrenci alacak liseler için tercih süreci, 8 Ağustos 2014'te sona erdi.  (tıklayınız)  Öğrenciler tercih listesinde 15 okul yazabildiler. Tercih başvurusu Nakillerde her hafta bir kez yapılacak.(tıklayınız) Yerleştirmeye Esas Puan sonuçlarına göre öğrenci alan okulların “okul türü ve/veya alan tanıtım bilgileri” http://oges.meb.gov.tr adresinde yer almaktadır.  Başvuru işleminden sonra değişiklik yapılamayacak. (tıklayınız) (tıklayınız)

  Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin tanıtım bilgileri http://ogm.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.(tıklayınız)

Yerleştirmeye ait Sonuçlar 22 Ağustos 2014'te açıklandı.
Lise tercihlerinde asıl yarış ise, 25 Ağustos'ta başlayacak nakil döneminde gerçekleşecek.
Yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Tabii boş kontejan varsa gitmek istediginiz Lisede.
 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında 8 Ağustos 2014'e kadar süren tercihler, öğrenci ya da velisi tarafından  https://e-okul.meb.gov.tr  internet adresinden ya da öğrencinin 8. sınıfı tamamladığı ortaokul başta olmak üzere herhangi bir okul müdürlüğü üzerinden yapılabildi. (tıklayınız

SmileyLiselerarası Nakil müracaatları 25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında (saat 17.00’ye kadar)alındı.
Nakil işlemleri Eylül ayı sonuna kadar her hafta devam edecek. Ancak bu sefer, Ekim ayında nakiller okulların taban puanları baz alınarak yapılmaya devam edecek.


Smiley8.sınıfların 2014 TEOG için yerleştirme Puanları YEP açıklandı (tıklayınız)


 Smiley 2013 istanbuldaki Liselerin aldıkları  sonuncu öğrencilerin Taban
         Puanları(tıklayınız)
        Smiley 7 Temmuz 2014'te Lise Tercihlerinde kullanılacak YEP Puanları 8.sınıflara açıklandı. (tıklayınız)

Smiley2014 TEOG Liselere yerleştirme Kılavuzunu incelemek için (tıklayınız)

SmileyTEOG 2014 LİSE'lerin kaç öğrenci alacağı açıklandı Tercih puanları için son durum(tıklayınız)

Smiley LİSE' leri tanıyalım (tıklayınız)

SmileyTEOG 2014 Kasım sınavı da idari yargıdan döndü. Bu idari yargı kararını uygulayacak mısınız? Yoksa SBS kararında yaptığınız gibi, TEOG kararını da hiçe mi sayacaksınız? TEOG sınavını da içinden çıkılmaz hale mi getireceksiniz?Bakalım MEB Bakanı 3 Maymunu mu oynayacak?(tıklayınız) MEB bakanlığının yapacağı, iptal olan sorulara göre TEOG puan hesap formülünü değiştirip iptal edilen sorulara göre yeni bir formülle Kasım TEOG puanını yeniden  hesaplamaktır. Bu karara göre de sınav puanlarını tekrar hesaplayacaktır. Tekrar hesaplanan puan, öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarına ve yerleşme puanlarına da etki edecektir.
Bakanlık en geç 31 Temmuz 2014’e kadar yeni puanları açıklamalı ki tercih süreci
31 Temmuz-08 Ağustos 2014 aralığında yapılabilsin (tıklayınız)

   Smiley 7 Temmuz 2014'te Lise Tercihlerinde kullanılacak YEP Puanları 8.sınıflara açıklandı. (tıklayınız)  

TEOG 2014 sonuçları açıklandı(tıklayınız)

Haziran 11, 2014|  
1 milyon 200 bin 8’inci sınıf öğrencisine düzenlenen TEOG merkezi
sınav sonuçları nihayet açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime
Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yaklaşık 1 milyon 200 bin 8’inci
 sınıf öğrencisine düzenlenen merkezi sınav sonuçları açıklandı.
Öğrenciler 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında sınav puanına
itiraz edebildi. 4 Temmuz’da mevcut kontenjanlar, 7 Temmuz’da
 ise öğrencilerin tercih için kullanacakları puanları ilan edildi.
 TEOG sonuçları sonrası 31 Temmuz -8 Ağustos tarihleri arasında
öğrenciler tercihlerini yapabildi. 22 Ağustos 2014’te öğrencilerin hangi
liselere gideceği belli oldu. Liselere Kayıtlar 15 Eylül’e kadar devam
edecek.

 

Smiley2014'te Liselere tek  ortak Merkezi yerleştirme
-  2014'te Tüm okul türlerine yerleştirme işlemleri, 6, 7 ve 8’inci sınıf yılsonu başarı puanlarıyla öğrencilerin 8’inci sınıfta girmiş oldukları merkezi sınav puanının değerlendirmesi sonucu elde edilen Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) ile tek seferde ve tek takvimle yapıldı.
TEOG sistemi Velilerin ve Öğrencilerin tepkisine yol açtı. TEOG kuralları Kimseyi memnun edemedi. Nakiller hayal kırıklığı yarattı.

  Smiley Bakan Avcı’nın verdiği bilgilere göre bu yıl 2014'te , liselere yerleştirme işlemleri tek seferde ve tek bir takvimle yapılacak.(tıklayınız)
Öğrenciler A ve B olmak üzere iki ayrı grupta tercih yapacaklar. A Grubunda, farklı okul türleri arasından, Galatasaray, Kabataş, Ankara Fen lisesi gibi okul adına göre 15 tercih yapıldı.
B Grubunda ise Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu İmam Hatip, Anadolu, Meslek ve Teknik Anadolu liseleri şeklinde, sadece okul türüne göre tercih yapılabildi. Burada öğrenci hangi okula gitmek istiyorsa, o okul türüne sıralamasında öncelik verecek. Puanına göre bir yere yerleşemeyen öğrenci, B Grubu’ndaki tercihleri arasından ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula, puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirildi.

-  2014'te Yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlara nakil yoluyla öğrenci kaydedilecek.

 

 Smiley 5 - 6 Nisan 2014'te final okulları 4-5-6-7-9-10-11.sınıflara düzey belirleme sınavı yaptı. Sınava girerek Burslu okuma fırsatını yakalayın(tıklayınız)  ve (tıklayınız)

 Smiley 5 - 6 Nisan 2014'te Oğuzkaan Koleji 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.sınıflara düzey belirleme sınavı yaptı.(tıklayınız)  ve (tıklayınız) Sınava girerek Burslu okuma fırsatını yakalayın..

  Smiley8.sınıflara 13 Nisan 2014'te  Ortak Sınavlara Hazırlamak için Deneme Sınavını Özdebir yaptı.(tıklayınız) Ortak Sınava alışmak için 8.sınıflara bu denemeye girmelerini öneririm.(tıklayınız)

Smiley8.sınıflara 13 Nisan 2014'te  Ortak Sınavlara Hazırlamak için Deneme Sınavını töder  yaptı.(tıklayınız)
Ortak Sınava alışmak için 8.sınıflara bu denemeye girmelerini öneririm.

Smiley6. ve 7. sınıflara 27  Nisan 2014'te  Ortak Sınavlara Hazırlamak için Deneme Sınavını Özdebir yaptı.(tıklayınız) Ortak Sınava alışmak için 6. ve 7. sınıflara bu denemeye girmelerini öneririm. (tıklayınız)

   Smiley PYBS Sınavı 5-6-7-9-10-11. sınıflara 22 Haziran 2014 tarihinde yapıldı. (tıklayınız) PYBS 2014 Kılavuzu için(tıklayınız)   8.sınıfların 28 Nisan 2014 sınavlarına girmesi yeterli olacak.
SmileyPYBS sınavlarında sorulmuş soruları incelemek çözmek için(tıklayınız)

  Smiley  10.02.2014 - 07.03.2014  tarihleri arasında 20.04.2014 tarihinde 8.sınıflara uygulanan Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı 2014-ALS için adayların başvurması gerekti(tıklayınız)
SmileyALS Sınav sorularını çözmek incelemek için (tıklayınız)

 

11 Ocak 2014'te ÖzdeBirin 8.sınıflara yaptığı deneme sınavına girmeyen adayların soruları çözmesini öneririm.(tıklayınız)

6. sınıf ve 7.sınıflar da 12 Ocak 2014'te Özdebirin yaptığı Düzey Belirleme Deneme Sınav sorularını girmemişlerse çözmelerini öneririm.(tıklayınız)

          
   SmileyMEB 2013 Kasım sınavında 8.sınıflara Ortak sorulan Matematik sorusunu iptal ettiğini sitesinde açıkladı(tıklayınız)

      Smiley 1 ve 2 Mart 2014 tarihinde 5,6 ve 7.sınıflara Sevinç Dershanesi Düzey Belirleme Sınavı yaptı(tıklayınız)

Smiley 12 ve 13 Nisan 2014 tarihlerinde ÖzdeBir 3.kez  8.sınıflara Nisan 2014 Ortak Test sınavına hazırlayıcı Deneme Sınavı yaptı. (tıklayınız)

     Smiley 13 ve 14 Nisan 2014 tarihlerinde töder 2.kez  8.sınıflara Nisan 2014 Ortak Test sınavına hazırlayıcı Deneme Sınavı yaptı. (tıklayınız)


  Smiley  Ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıflara ve  ilkokul 3 ve 4 . sınıflara tudem 18 Ocak 2014'de Yönlendirme Deneme Sınavları uyguladı.(tıklayınız)
10 Ocak 2014 tudem Deneme Sınavları için  Son başvuru tarihi idi.

Smileytudem 17 Mayıs 2014'te ilkokul 3 ve 4 Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflara Türkiye Geneli Yönlendirme Sınavı -2 uyguladı.(tıklayınız)

 Smiley    Devlet Okullarına Yerleşmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!(tıklayınız)
Anadolu Liselerine, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu
Öğretmen Liselerine, Teknik ve Meslek Liseleri ile Anadolu İmam 
Hatip Liselerine girmeyi düşünen öğrenciler için Merkezi Ortak
 Sınav sisteminde Kasım ve Nisan aylarında uygulanan her iki sınav
 da puansal olarak eşit değere sahiptir. Dolayısıyla, ilk sınavda istediği 
puanı alamadığını düşünen adaylar, Nisan ayında yapılacak sınavlarda
 bu kayıplarını telafi etme yönünde çalışmalılar. Sınavının iyi geçtiğini
 düşünen öğrenciler de, puansal kayba uğramamak için yine iyi bir
 performansı Nisan ayındaki sınavlarda da göstermek için çalışmalarını 
sürdürmelidirler.


    Smiley MEB 28 Kasım 2013 Ortak Test SBS Sınavı Adayları için Örnek Sorular yayımladı (tıklayınız)  (tıklayınız)  (tıklayınız)  (tıklayınız)
         öğrenciler 30′ar dakika aralarla 3 sınava girecekler.
 İlk sınavın saat 09.00-9.40‘da, ikinci sınavın saat 10.10-10.50′de, 
üçüncü sınavın ise 11.20-12.00′de yapılacağı açıklandı. 
Sınav süresinde bir değişiklik olmadığı, her sınavın 40′ar 
dakika süreceği belirtildi.  

 Smiley28 - 29 Kasımda 2013'te 8.sınıflara sorulan 2.Yazılı yerine de değerlendirilecek olan 6 farklı Sınavın Sorularını ve  Doğru Cevaplarını yayınladı.(tıklayınız)

 Smiley14 - 15 Aralıkta 2013'te 8.sınıflara ORTAK sorulan 2.Yazılı yerine de
                   değerlendirilecek olan MAZERET 6 Sınavın Sorularını ve  Doğru Cevaplarını   MEB  yayınladı. 
  (tıklayınız)

 

     Smiley 8.sınıf Kasım 2013 Ortak Test Sınavı MATEMATİK A Soru ve Cevapları (tıklayınız)  
  12.soru iptal edilmiştir. Ayrıca 
28.11.2013 tarihinde yapılan 8'inci sınıf Birinci Dönem Matematik Dersi Ortak Sınavı A Kitapçığı 16'ıncı sorusu ve bu sorunun B Kitapçığındaki karşılığı 18'inci sorusuna yönelik yapılan
itirazlar, matematik alanı soru hazırlama grubu ve matematik alanına yönelik akademik düzeyde oluşturulmuş bilim kurulunca
inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu itiraza konu olan sorunun iptaline karar verilmiştir.(tıklayınız)
Sizce bu yanlış sorular yüzünden Harakiri yapmasın ama MEB Bakanı istifa etsin mi?Yoksa 3 Maymunu oynayıp istifa etmesin mi?

Smiley 8.sınıf Aralık Mazeret  2013 Ortak Test Sınavı MATEMATİK A Soru
                         ve Cevaplar
ı  (
tıklayınız)Smiley 8.sınıf Kasım 2013 Ortak Test Sınavı MATEMATİK A Soru ve Cevapları (tıklayınız)  
 (12.soru iptal edilmiştir)
  
      
 Smiley   8.sınıf Kasım 2013 Ortak Test Sınavı FEN ve T. A Soru ve Cevapları  (tıklayınız)
           3.soru A kitapçığındaki iptal edilmiştir. Sizce bu yanlış sorular yüzünden Harakiri yapmasın ama MEB Bakanı istifa etsin mi? 

       Smiley   8.sınıf Mazeret Aralık 2013 Ortak Test Sınavı FEN ve T. ASoru
                        ve Cevapları
  (tıklayınız)
  

       Smiley   8.sınıf Kasım 2013 Ortak Test Sınavı TÜRKÇE  A Soru ve Cevapları (tıklayınız)

Smiley   8.sınıf Aralık 2013 MAZERET Ortak Test Sınavı TÜRKÇE  A Soru ve
              Cevapları
  (tıklayınız)
           
Smiley   8.sınıf Kasım 2013 Ortak Test Sınavı İngilizce   A Soru ve Cevapları (tıklayınız)

Smiley   8.sınıf Mazeret Aralık 2013 Ortak Test Sınavı İngilizce   A Soru
            ve Cevapları
  (tıklayınız)
    
 
Smiley   8.sınıf Kasım 2013 Ortak Test Sınavı TC inkilap Tarihi Atatürkçülük ilkeleri A
           Soru ve Cevapları (tıklayınız) Smiley   8.sınıf Aralık Mazeret 2013 Ortak Test Sınavı TC inkilap Tarihi Atatürkçülük
                  ilkeleri  A  Soru ve Cevapları
  (tıklayınız)
 
 
Smiley   8.sınıf Kasım 2013 Ortak Test Sınavı Din Kültürü  A Soru ve Cevapları (tıklayınız)

Smiley   8.sınıf Mazeret Aralık  2013 Ortak Test Sınavı Din Kültürü  A Soru 
                     ve Cevapları
   (tıklayınız)   Smiley     8.sınıf Kasım 2013 Ortak Test Sorularının 
           Çözümleri için (tıklayınız)
FEN Bilimleri Dersanesi çözdü

SmileyMATEMATİK(tıklayınız)
Sorular MEB okul müfredatlarına uygun ve müfredatta belirtilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 2013 ve önceki yılların SBS soruları ile benzerlik göstermektedir. Genel anlamda kolay ve orta sorulardan oluşmaktadır.

Smiley Sınav Sorularının Müfredata uygun olmaması veya Mantıklı olmaması ile ilgili itrazlar(tıklayınız)
               (tıklayınız)  (tıklayınız)
 Smiley Uğur Dershaneleri Liselere Hazırlık Matematik Bölüm Başkanı Ali Serdar Şeker; (tıklayınız)
“Matematik testi MEB’in konu kapsamlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 
Fraktallar, Öteleme-Yansıma-Dönme, Üslü Sayılar ve Kareköklü Sayılar 
konularından sorular yöneltilmiş ancak sınav kapsamında bulunan 
Histogram konusundan soru yöneltilmemiştir. 
 Seviye Belirleme Sınavlarının aksine Merkezi Ortak Sınavlarda temel 
bilgiyi ölçen sorular sıklıkla yer almaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım
çerçevesinde sorular çok az sayıdadır.
 Matematik testi genel olarak oldukça kolay sorulardan oluşmaktadır. 
Üslü ve kareköklü sayılar konularından yoğun olarak soru yöneltilmiştir.
 Ancak fraktallar konusundan yöneltilen soru oldukça tartışmalıdır.
 Bu soruya başarılı öğrenciler bile farklı farklı yanıtlar vermiştir. 
MEB soruları kamuoyu ile paylaştığında bu soruya itirazların 
olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu. 

Smiley  FEN VE TEKNOLOJİ SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:
Senem Ertün / Erdem Çıplak (Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji 
Bölüm Başkanları) (tıklayınız)
Yorumlar A kitapçığına göre yapılmıştır. Sınav soruları sadece 8. Sınıf 
kazanımlarından gelmiştir. Sınavda; 9 soru “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” 11 soru ise “Kuvvet Hareket Ünitesinin Kaldırma Kuvveti” konusundan sorulmuştur.
 Soru dağılımının ünitelerin kazanım sayılarıyla orantılı olmaması aynı bilgiyle birden fazla sorunun çözülmesini sağlamıştır. Ayrıca Kaldırma 
Kuvveti konusundan gelen bazı sorular birbirinin cevabı niteliğinde olup test tekniğine aykırı bir durum oluşturmuştur.

 ‘Hücre Bölünmesi ve Kalıtım’ ünitesinden 29 kazanımdan 9 soru, ‘’Kaldırma Kuvveti konusundaki 11 kazanımdan 11 soru sorulmuştur. 
3. soruda orak hücreli anemi hastalığı vücut kromozomlarında aktarılmasına rağmen X kromozomunda aktarıldığı bilgisi verilerek akademik bir hata yapılmıştır.
 Fakat soru her iki yolla da çözüldüğünde cevap aynı çıkmaktadır.
 Bu nedenle soru iptal edilmiştir. 6. 8. ve 9. sorular tartışmaya açıktır. 
9. soruda hem B hem de D seçenekleri paragraftan çıkartılamamaktadır.
 Fakat B seçeneği tamamen paragrafa göre yanlış olduğu için doğru 
cevap olarak değerlendirilmiş; D seçeneği doğru bir bilgi olduğu için
 paragraftan çıkarılamamasına rağmen cevap olarak verilmemiştir. 
Bu durum test tekniği bakımından doğru bir yaklaşım değildir. 
Kaldırma Kuvveti konusundan gelen sorular çok net, anlaşılır ve 
kolay sorulardır. Sadece 14. sorunun C seçeneğindeki bilgi, sınav
 tarihinden sonra işlenecek kazanımı içermektedir. 
Fakat bu durum sorunun çözülmesine etki etmemektedir. 
Fen ve Teknoloji testi genel olarak orta düzeyde sorulardan oluşmuştur.
 Bazı sorularının seçeneklerinin iyi kurgulanmamış olması özellikle 
akademik olarak iyi düzeyde olan öğrencileri zorlamıştır. 
Bu yüzden sınavın seçiciliği azalmıştır. Geçen sene sorulan soruların 
daha net ve anlaşılır olduğu dikkati çekmiştir.

  Smiley  FEN VE TEKNOLOJİ
Soru sayıları işlenen konuların ağırlıklarına göre dağıtılmamış.
 Çoğunlukla kolay sorular sorulmuş. Ancak A kitapçığı 3. soruda 
verilen bilgide bilimsel hata var. “Orak hücreli anemi hastalığı X 
kromozomunda çekinik genle taşınır” diyor. Oysa orak hücreli anemi 
hastalığı vücut kromozomlarında taşınan genetik hastalıktır. 
8. soruda ise verilen seçeneklerden D eksik bilgi içermektedir. 
Bunlarda öğrenciyi çelişkiye yöneltir.


Smiley28 Kasım 2013 ortak SBS Sınavına Hazırlık Deneme Sınavını Özdebir 9 Kasım 2013'te yaptı.(tıklayınız)

Smileyyeni TEOG 2014 Kılavuzu (tıklayınız) Anadolu Lisesi Adayı 8.sınıflara 6 dersten ilk sınavlar 28-29 Kasım 2013'de yapıldı.(tıklayınız),  (tıklayınız)
Smiley2013-2014 yeni ortak merkezi TEST SBS sınav sistemini anlatan videoyu izleyin(tıklayınız)

Smiley 2013 SBS Soruları ve Çözümleri Videosunu izlemek için (tıklayınız)
Öğrencilere ders başına 20şer soru sorulacak ve her sınav için 40 dakika süre verilecek.
  SBS'nin yerine yapılacak Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları kapsamında
 8.sınıf öğrencilerinin birinci dönem ortak sınavı 28-29 Kasım 2013, 
ikinci dönem ortak sınavı ise 28-29 Nisan 2014 te gerçekleştirilecek. 
Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Kılavuzu'na göre 8. sınıf öğrencileri
 her dönem 6 dersten birer kez olmak üzere 8.sınıfta 12 ortak sınava girecek. 
Yeni sistemde Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük,
 din kültürü ve ahlak bilgisi , ingilizce olmak üzere 6 dersten 
ilk sınavlar 28-29 Kasım'da yapıldı.

SmileyYeni SBS 2014 Lise Kazandıracak kuralların Videosunu izleyin(tıklayınız)

Smiley MEB yeni sistemi bir Video ile tanıtıyor(tıklayın izleyin)


Smiley SBS 2014  MATEMATİK  Dersinden Kasım ve Nisanda sorulacak Konular  (tıklayınız)
           Sınavda 20 MATEMATİK  Test sorusu sorulacak 40 Dakika süre verilecek.
  

Smiley SBS 2014  Türkçe Dersinden Kasım ve Nisanda sorulacak Konular (tıklayınız)
           Sınavda 20 Türkçe Test sorusu sorulacak 40 Dakika süre verilecek.    Smiley SBS 2014  FEN ve Teknoloji  Dersinden Kasım ve Nisanda sorulacak Konular (tıklayınız)
                  Sınavda 20 FEN Test sorusu sorulacak 40 Dakika süre verilecek.


 Smiley SBS 2014 ingilizce  Dersinden Kasım ve Nisanda sorulacak Konular (tıklayınız)
                  Sınavda 20 ingilizce Test sorusu sorulacak 40 Dakika süre verilecek.


 Smiley SBS 2014 TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük  Dersinden Kasım ve Nisanda sorulacak Konular (tıklayınız)
                  Sınavda 20 TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test sorusu sorulacak 40 Dakika süre verilecek.


Türkçe dersi merkezi sınavı 28 Nisan 2014 sabah saat 09.00'da yapıldı.
 Türkçe'nin ardından Matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersi yapıldı. 
29 Nisan 2014 günü de sırasıyla Fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavı gerçekleştirildi. 
Sınavlar 40 dakika sürecek ve öğrencilere 20'şer Test sorusu sorulacak. 
Kasım Sınav sonuçları 2014 yılı Ocak ayında açıklandı.Ortak sınavlarda alınan puanlar yılsonu başarı puanı hesaplamasına da dahil edilecek. 

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; 

SmileyTürkçe, Matematik, Fen ve teknoloji dersleri için 4(dört),
T.C. inkıl'p tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi için 2(iki) katsayısı ile o dersin puanı çarpılarak
her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. 


Puanlama 500 tam puan (YEP) üzerinden yapılacak olup 12 sınavdan 350 Puan 6.sınıf 50, 7.sınıf 50, 8.sınıf okul başarısı 50 puan olacak. Örneğin 7.sınıf Karne notu ortalaması 90 ise bunun yarısı 45 puan olarak Lise kazanmakta etkili olan Ana förmüle(YEP) eklenecektir

SmileyLise Kazanmaya etkili olacacak YEP nasıl Hesaplanacak?  (tıklayınız)
  Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü üç olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacak. 
Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır. 
Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçıktan biri Lise Adaylarına  verilecektir.
Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirilecektir..

 Smiley 2014 SBS = TEOGS Temel Eğitimden Orta öğretime 
                               Geçiş Sistemi(tıklayınız)
8.sınıf Ortak Sınavlar

     MEB Nihayet Resmi Sitesinde yapacağı sınavı açıklayan bilgiler koydu.

SBS Sınavı 8 Haziran 2013'te yapıldı.(tıklayınız)

   Smiley Genel Liseler Kapatıldı Puanı düşük Veliler panikte (tıklayınız)


   Smiley  SBS 2013 Yerleştirme işlemleri duyurusunu okuyunuz(tıklayınız)

Smiley  TEOG 2014 Kuralları Açıklandı(tıklayınız)

SmileyTEOG 2014 Sınavı ; “Türkçe”, “Matematik”, “Fen ve Teknoloji”, 
“İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük”, “Yabancı Dil” ve
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” derslerinden yapıldı. 
Her Testten 20 şer Test sorusu verilecek cevaplandırmak için 40 dakika süre verilecek.

 SmileyTEOG 2014 puanını etkileyecek Sınavlar Kasım 2013 sonunda ve Nisan 2014 sonunda yapılacaktır: 2 günde 6 sınav olacak adaylar.
Sınavlar Kasım sonu ve Nisan ayı sonunda ve o zamana kadar
 işlenilen müfredata uygun konulardan sorularla yapılacak. 
Merkezi sınavlar her ders için ayrı ayrı yapılacak.

    SmileyTEOG 2014 Sınavlarında Sınav gözetmeni başka bir öğretmen olacak.
Öğrenciler kendi okullarında (olağanüstü haller dışında) sınava girecekler. 
Sınav salon başkanları ve gözetmenler, görev yaptıkları okulun 
dışında farklı bir okulda görev yapacaklar. Sınav görevlendirmeleri
 il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nce gerçekleştirilecek.

   Smiley TEOG 2014'te Öğretmenin notu da etkili olacak;
Öğrencilerin dönem puanı, merkezi ortak sınavlar ile öğretmenler
 tarafından verilen puanlardan oluşacak. Öğrencinin merkezi yazılılardan aldığı puanlar yüzde 70(Bu yıl da %70 idi) oranında etkileyecek.Bu puan en çok 350 olacaktır.
Öğretmeni tarafından verilen notlar ise yüzde 30(En son da %30 idi)
 olarak etki edecek.Yani aynen birincinin kazanma yerleştirme puanı 500 olacaktır. 500 puanın 150 sini 6,7 ve 8.sıınf Karne notlarından kazanacak, 350 puanını da Kasım ve Nisan Ortak Test SBS başarısından kazanılacak.3 sınıfın Not ortalamasınn %30'u da esas formüle eklenecektir.

  Smiley TEOG 2014'te Her yıl başka sınav 6, 7 ve 8. sınıfların
 yıl sonu başarı puanlarının ağırlığına göre oluşacak öğrencinin puanı, öğrencinin bir sonraki eğitim basamağında devam edeceği okulu belirleyecektir. 
Öğrencilerin gitmek istedikleri okullara yönelik olarak yaptıkları tercihler, puan esasına göre ve şeffaf bir şekilde değerlendirilecek ve liselere merkezi yerleştirme gerçekleştirilecek.
         
Smiley SBS 2013 ile kazandığınız Liseyi öğrenmek için (tıklayınız)


Smiley   SBS 2013 Puanınızı öğrenmek için (tıklayınız) veya  (tıklayınız)

      Smiley  SBS 2013 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu(tıklayınız)

      Smiley SBS Tercih Listesini Oluşturmak için Okumak istediğiniz
Liselere Karar vermek için (tıklayınız)
  
      Yerleştirme işlemleri için tercihler 15-29 Temmuz 2013 tarihleri 

arasında yapıldı. Yerleştirme işlemleri için öğrenciler en fazla 

10 (on) tercih yapabildiler.  

    Smiley SBS Tercihleriniz için Tercih TV (tıklayınız)

 SmileyTercih Listesinin bir kez düzenleneceği, daha sonra ikinci bir 

tercih ve/veya düzeltme işlemi yapılmayacağı, tüm yerleştirme 

işlemlerinin   bu tercihe göre yapılacağı dikkate alınarak tercihlerin 

özenle ve  dikkatle yapılması gerekmektedir.


  Smiley 2013'te 100 Soruyu 110 Öğrenci Doğru cevaplayabildi. Bunların yalnız 16 sı Okul Başarı Puanları katıldığında 500 OYP Puanı çıkarabildi.

      Smiley 2013 SBS'nin en iyi 25 Öğrencisini öğrenmek için (tıklayınız)
           


      Smiley SBS 2013 ile ilgili MEB Duyurusunu okumak için (tıklayınız)(tıklayınız)


 Smiley  Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı(PYBS) , 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar  için ise 9 Haziran 2013'te yapıldı.(tıklayınız)

Smiley 5,6 ve 7.sınıflara 9 Haziran 2013'te sorulan PYB(Parasız Yatılı Bursluluk )  sınavı Sorularını Cevaplarını incelemek Çözmeyi denemek için (tıklayınız)

 Smiley 11Mayıs 2013'te tudem Türkiye Geneli 2.Yönlendirme Deneme Sınavını yaptı.(tıklayınız) 

Smileylkokul 2, 3 ve 4.sınıflar, Ortaokul ; 5,6,7 ve 8.sınıflar tudemin SBS
           Yönlendirme sınavına girmelerini öneririm.(tıklayınız)

            http://www.tudem.com/sinavlar.aspx

   Smiley 8.sınıflara SBS Deneme Sınavını 12-13 Mayıs 2013'te töder yaptı.(tıklayınız)    
             Adaylara soruları inceleyerek kendilerini sınamalarını öneririm.

  Smiley Özdebir SBS-3.Türkiye Geneli Deneme Sınavını 8,7 ve 6.sınıflara 5 Mayıs 2013'te uyguladı.(tıklaynız)
3.SBS Deneme sınavını Özdebir 5 Mayıs 2013'te yaptı.

Smiley SBS Adaylarına ALS 2013 Sınav sorularını çözmelerini
öneririm.(tıklayınız)


 Smiley 13 Ocak 2013 tarihinde 
Fen Bilimleri Dershanesi 5,6 ve 7.sınıf  öğrencilerine  Düzey Belirleme Sınavı yaptı.
           Tüm öğrencilere 2014'te Fen Bilimleri Dershanesinin yapacağı
Düzey belirleme sınavına girmelerini öneririm.
           Fen Bilimleri Dershanesi için (tıklayınız) 
Bakırköy Fen Bilimleri Dersanesi Tel:0212.6604644
8 Haziran 2013'de yapılan SBS sonuçları 12 Temmuz 2013'de açıklandı. Puanınızı öğrenmek için (tıklayınız) Smiley Sınavda sorulan 100 Soruyu 110 Öğrenci Doğru cevaplayabildi. Bunların 16 sı Okul Başarı Puanları katıldığında 500 OYP Puanı çıkarabildi. oysa 2012'de 677 öğrenci 500 Puan kazanmıştı. Okul Başarısı da değerlendiğine SP 500 olan öğrenci sayısı 449 olmuştu.

 Smiley  SBS 2013 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu(tıklayınız)
  
      Yerleştirme işlemleri için tercihler 15-29 Temmuz 2013 tarihleri arasında yapıladı. Yerleştirme işlemleri için öğrenciler en fazla 10 (on) tercih yapabildiler. 
      Smiley SBS 2013 ile ilgili MEB Duyurusunu okumak için (tıklayınız)
veya
(tıklayınız)

 SmileyTercih Listesinin bir kez düzenleneceği, daha sonra ikinci bir tercih ve/veya düzeltme işlemi yapılmayacağı, tüm yerleştirme işlemlerinin   bu tercihe göre yapılacağı dikkate alınarak tercihlerin özenle ve  dikkatle yapılması gerekmektedir.

  Smiley 2013 SBS'nin en iyi 25 Öğrencisini öğrenmek için (tıklayınız)Smiley SBS 2012 Birincisi Nezihe Ezgi Menzi, Hem Galatasaray Lisesini Tercih edip yerleşti hem de Robert Koleje kaydını yaptırdı. .(tıklayınız)
OYP'si 500 olan öğrenci sayısı 2012'de 18 oldu. 2013'te OYP'si 500 olabilen en başarılı öğrenci sayısı 16 oldu.


SBS 2012 1.si TED Mersin Özel İlköğretim Okulu'ndan Nezihe Ezgi Menzi

 

 

 


 
8.sınıfta okuyan öğrencileri Kasım 2014 ve Nisan 2015 yeni TEOG Ortak TEST Sınavlarına TEOG Adaylarını Evinizde bire-bir özel Türkçe Dersi vererek Test sınavlarına uygun fiyata hazırlamaktayım.

Evinizde bire-bir özel veya grup   8.sınıfları  Ortak Sınavlar Kasım -Nisan TÜRKÇE Testine uygun fiyata hazırlarım.

Ayrıca  TARİH dersi , Türkçe Testlerini HIZLI Okuma dersleri  vermekteyim.

Tüm sınıfların (Lise ,Ortaokul  ve ilk ) Okul derslerine  TAKVİYE olarak evinizde bire-bir TÜRKÇE ve EDEBİYAT dersi veririm.

istanbul Üniversitesi Mezunu Lise Öğretmeniyim.
Özel Ders için Türkçe Öğretmenin Tel ; 0532.566 6474 (istanbulda oturmaktayım)


Ayrıca LYS3, YGS,  DGS, KPSS, Lisans, Ön lisans, ALES, YÖS Öğrencierine Türkçe dersi veririm.


Yabancılara (İngilizce bilenlere)
Türkçe konuşmayı[tıkla] öğretmen
öğretmektedir.
Türkçe Öğretmenin
özel ders için Tel:0532.566 64 74 (İstanbul)  

 

 


SmileyNakil yaptırmak isteyenler Nakil olmak istedikleri Anadolu Lisesinin bu sene sonuncu öğrencilerini kaç puanla kayıt yaptıklarıını öğrensinler. Eğer puanı bu puandan büyükse ve gitmek istediği Anadolu Lisesinde boş yer varsa Nakil şansı vardır.

Yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler, verilen kayıt süresi içerisinde kazandıkları Anadolu Lisesine kayıtlarını yaptırmamaları durumunda bu haklarını kaybetmiş sayılırlar.


OYP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları 06 Ağustos 2013 tarihinde duyuruldu.
Tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrenci, 12–16 Ağustos 2013 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar asıl olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabildi.

Yedek kayıt dönemi;

Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrencilerin kayıt dönemi sona erdikten sonra, 16 Ağustos 2013 saat 19:00'dan itibaren boş kalan kontenjanlara yedek listeden yedeklik sırası dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edildi. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar öğrenciye, daha önce açıklanan yedek sırası dikkate alınarak Anadolu Lisesine kayıt hakkı verildi.


19–26 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki yedek kayıt dönemi içerisinde yedek listeden kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrencilerin ilanı her gün saat 19:00 da açıklandı.


Ayrıca öğrenci Yedek yerleştirmeden önce rakiplerine bakıp Tercih listesini yeniden değiştirebilmeliydi.
Gazetelere telefon ederek bir kez daha Tercih Listesi yapmaya veya Tercihlerinizin sırasını değiştirmeye izin verilmesi için isteğinizi gazetelerin duyurmalarını istemelisiniz .Yalnız Bir kez Tercih Listesi verilmesine
tepkinizi göstermelisiniz. .
SmileyAdayın her yerleştirme öncesi Tercih Listesini değiştirme hakkının olmasını savunmaktayım.


MEB SBS 2012 de Anadolu Liselerinde Okulların dolmayan Boş kontejanlarını ve toplam Boş kontejan sayısını nedense açıklamadı. Duyuru açıklayarak (tıkla) Anadolu Liselerinde boş yerlere öğrenci almayacağını gerekçe göstermeden duyurdu. Ama Meslek okullarına ÖĞRENCİ KAYDI Yapmaya MEB devam etti nedense.. 2013 yılında yeni Bakan ise alınma kararı verdi. Yani her sene o seneki Bakanın kararına göre uygulama farklı olmaktadır.
Olan hakları yenen öğrencilere olmakta ..Yani sonuçta az gelişmiş bir ülke olduğumuz için Adil bir sınav ve bilimsel hızlı tartışmasız bir yerleştirme yöntemini bulamıyor MEB nedense.

Keşke MEB en iyi Liselere yerleştirme Sistemini bulabilmek için Ulusal veya uluslararası bir yarışma açsa da bu sınav daha Adil yapılabilse.


Bence sınav sistemleri için bir yarışma yapıp en iyi LİSE yerleştirme sistemine ödül verilmeli yarışmaya yabancı ülkelerden da başvuru olursa iyi olabilir. Yoksa Velilerin bütün yazı endişe ile geçmeye devam edecektir.

Smiley2012 SBS Taban Puanları,Tavan Puanları Kontejanları Anadolu Lisesi, FEN Lisesi için (tıklayınız)

(http://www.kemalturkeli.com/KT/Dokumanlar/XLS/2012-SBS-kontenjan_taban_tavan_puanlar.xls

veya (tıklayınız)
Smiley  SBS 2012'ye 1098285 aday başvurdu. 
               SBS 2012'de Adayların ancak en iyi %16'sı 20 Matematik Test sorusundan en az 10,2 Net veya daha fazlasını yapabildi. Yani adayların %84'ü en çok 10,2 Net Matematik yapabildi.

SBS 2012'de Adayların en iyi %16'sı 23 Türkçe  Test sorusundan en az 18,1 Net  veya daha fazlasını yapabildi.

SBS 2012'de Adayların en iyi %16'sı 20 FEN Bilimleri Test sorusundan en az 12,2 Net  veya daha fazlasını yapabildi.

  SBS 2012'de Adayların en iyi %16'sı 20 Sosyal  Bilimleri sorusundan en az 15,5 Net  veya daha fazlasını cevaplayabildi.

              SBS  2012'de Adayların en iyi %16'sı 17 İngilizce sorusundan en az 9,5 Net  veya daha fazlasını yapabildi. Geri kalan %84'ü ise 9,5 Netin altında Doğru cevaplar  verdi.
 Smiley SBS 2012 Sınav sonuç örneği görmek için (tıklayınız)


Smiley2012'de 1658 Anadolu Lisesini 226883 Öğrenci kazandı.
       176 FEN ve Sosyal Lisesini 15002 Öğrenci kazandı.
299 Anadolu Öğretmen Lisesini 29715 Öğrenci kazandı.

Smiley 2012'de 467.697 kontenjan için 777.096 adayın tercih başvurusunu yaptığı işlemlerde 461.326 aday sisteme dahil ortaöğretim kurumlarına asil kayıt hakkı kazanmıştır.


Yapılan yerleştirmelerin sonucunda herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilemeyen, yerleştirildiği hâlde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp da daha sonra sildiren öğrenciler sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabildiler.

Tercihler için geçerli Kılavuz MEB tarafından yayınlandı (tıklayınız)

Önce gitmek istediginiz Anadolu Liselerinin Adlarını, Kodlarını(tıklayınız) adreslerini, Liseyi kazanabilen 2011, 2012,2013 en düşük puanlı öğrencisinin puanı, sonuncu öğrencinin il sırasını, Öğrencinin İstanbul Başarı sırası bilgilerini Kaç öğrenci alınacağı(Kontejanı), yazmalısınız.
Örneğin seçtiğiniz belli 6 Anadolu Lisesini Tercih etmek isterseniz tercihinizi 720 farklı şekilde yapabilirsiniz. Siz bunlardan yalnız birini yazıp Ortaokulunuza vermeniz gerekecek.
Onun için iyi bir ön hazırlık yapmalısınız. En çok 10 Tercih yapabileceksiniz.
Tercihler ortaokula 1-8 Ağustos2012 tarihleri arasında geçen sene verildi.

Smiley 2012 SBS Tercih Yerleştirme Kayıt Bilgilerini özetle MEB açıkladı(tıklayınız)

Puanı yüksek olan istediginiz 2 Liseyi puanlar düşerse beklentisiyle en üste yazın 2 Liseye puanınıza uygun olarak gerçekçi yazın. 2 taneyi de açıkta kalmamak Meslek Lisesine gitmek istemiyorsanız en alta yazın. 2013'te Genel Lise kalmadı. 9 Tercih için bu 3'er olabilir. Tercih ettiğiniz Liselerin Fen Laboratuvarı var mı?
İngilizce öğretmenleri iyi mi?araştırın
İnternet Sitemdeki Liseleri tanıyalım(tıklayınız) bölümündeki bilgileri inceleyin.
Örnegin Dogru Tercih (tıklayınız) sitesinden Gitmek istediginiz Lisenin 2013 Mezunlarının Üniversite kazanabilme başarılarını inceleyin.Bir Tercih örnegi yazıp çalışma panonuza asın tercih listeniz içinize sinsin tercihlerinizi ve sırasını her açıdan sizin kişiliğinize uyğunluğunu Lisenizin evinize uzaklığını yolda geçecek zaman kaybınızı da düşünmelisiniz.
Tercihinizi başarı sıranıza göre yeniden gözden geçirerek okulunuza vermeniz gerekirdi. Tercih Listesi yedek yerleştirmelerde yeniden degiştirilemiyeceğinden tercihiniz üzerinde iyi bir hazırlık yapmalısınız.

17 Ağustos 2012'de Asil Kazananlar açıklanmıştı.


SBS Tercihlerle diğer bilgiler için (tıklayınız)

   Smiley SBS 2012 'de En iyi öğrenciler Hangi Liseleri tercih etti (tıklayınız) veya (tıklayınız)


SBS Soru 2 : 2013'te yapılan tek oturumluk 8.sınıf SBS sınavında puan nasıl hesaplandı? 2014 SBS ile aynı olan kuralları hangileridir?

SBS Cevap 2 : 2013 SBS TEK sınavla 8.sınıfta yapıldı .

  SmileyYeni Sınav Sistemini öğrenmek
         için (tıklayınız). 2013 yılından itibaren yalnız 8. sınıfta SBS sınavı yapılacak.
Sınavda adaylar 6. ve 7.sınıf bilgilerinden de tüm öğrenciler sorumlu olacak.
6.sınıfın Okul başarısı 50 puan,

         7.sınıfın okul başarısı 50 puan,
8.sınıfın Okul başarısı en çok 50 Puan katkıda bulunacak. Aynı sistem 2014'te de geçerli olacak. Eğer sınıf geçme ortalama notunuz 80 ise 40 puan kazanabileceksiniz. Sınavlarda 28 ve 29 Kasım 2013 'te 20'şer Test sorusu sorulacaktır.

         2014 te de 8.sınıfta Kasım ve Nisan aylarında yapılacak SBS sınavının katkısı gene 350 puan olacaktır.
2014 adayı 8.sınıflar SBS puanının en çok 400 Puanını bu yıl kazanabilecekler eğer iyi ders çalışırlarsa.

2013-2014'de 7.sınıfta ve 6.sınıfta
         okuyan öğrencilerin 50 puanı kazanabilmek için okul derslerine çok önem vermeleri gerekecek.

Okul başarı ortalaması 100 puan olursa 50 puan 80 olursa başarı ortalaması olarak 40 Puan olarak SBS puanınıza eklenecektir..SONUÇTA 2014'de sınav sisteminde gene BAŞA DÖNÜLDÜ yalnız SINAVIN ADI DEĞİŞMİŞ OLDU
. Bir de OKS'ye göre İngilizce Testi fazladan eklenmiş oldu. OKS=SBS oldu en az.

Seçmen olan Veliler yaşanan Ekonomik krizde 3 yıl Dershane parası ödemek istemediği için Hükümeti oluşturan AK Partili politikacılar Oy kaybetmektense eskiye geri dönmek zorunda kaldılar çünkü velilerin oylarını bu nedenle yönetimdekiler kaybetmek istemediler sanırım.

Veliler öğrencimizin başarısı 3 yılda 3 sınavla değil de tek bir sınavla ölçülsün yeter dediler Hükümet de sonuçta oy kaybetmemek için istenileni yapmak zorunda kaldı sanırım.
Azınlık sayıda kalan Bazı veliler ise bir sınavla öğrencinin değerlendirilmesine karşı çıkmaktadırlar, ama çoğunluk Ekonomik masrafa(Dershane ücretleri) dayanamayınca böyle olmasını istedi sonuçta sanırım.
2014 SBS 'de 1 sınav yerine TEOG için 12 Sınav kondu.

Sonuçta 3 yıllık SBS için Harcanan paralara ve zamana yazık oldu. 3 yıllık SBS'yi olası tüm sonuçlarını bilimsel olarak araştırmadan başlatan Kamuoyunun ekonomik tepkisini öngöremiyen sorumlulara ceza verilmeli bir şekilde.
Ama SBS Sistemi Deneme tahtası sonuçta.
Yaptım denedim ne yapayım olmadı mantığı hep geçerli sanırım.
Her yeni atanan Bakan Anadolu Liselerine Öğrenci Seçme yöntemini değiştirmeyi çok seviyor nedense..
Ama nedense her yeni sistem eskisini aratıyor...
Amaçları gizli sanırım ..Fırsat eşitliğine dayanan Adil daha az hatalı yeni bir sistem mi bulacaklar bu gidişle sizce?
Bu gidişle kimin Milletvekili olacağına karar verdiği gibi Başkan Anadolu Lisesi Adaylarını da kendi seçecek bu gidişle sanırım.

.Anadolu Liselerine öğrenci seçen SBS SINAVININ temel  AMACI  EN iyi %10 öğrenciyi seçerek en iyi olanların ÖZEL olarak eğitmesidir, yoksa tüm Liselerin adını Anadolu Lisesi yapmak en iyi %10'un kalitesini  yükseltmeyecektir. Hiç bilenle bilmeyen sizce bir tutulmalı mı?

Bence Acele Milli Eğitim Bakanlığının üstünde bir İnsan kaynakları Bakanlığı ve Üniversitelerden sorumlu ayrı bir Bakanlık kurulmalıdır .

Ayrıca bence Milli Eğitim Bakanı Hükümet oylanırken gizli oyla en az 360 oyla atanmalıdır. Böylece belki daha çok geniş bir gurubun yararını önemsemek zorunda kalabilir MEB Bakanı belki o zaman biraz partiler üstü olabilir sanırım. Yoksa Dindar ve Kindar Gençlik yetiştirmek için MEB açıkça çaba gösterecektir.

15,5
yaşındaki 9.sınıfta okuyan öğrencilerimizden rastgele seçilen bir alt kümesinin 3 yılda bir girdiği Global PİSA [tıklayınız] sınavlarında rastgele seçilen her 100 ülke içinde Türkiye olarak Türkçeden 67., Matematik ve Fen okur yazarlığında ise 77.ülke sırasındayız. PİSA Sınavındaki Başarısızlığımız karşısında Ankaradaki PİSA sitesinin kapatılmış olmasıını da protesto etmeliyiz.. 2012 PISA Sonuçları açıklandı sıramız 2003 ile aynı çıktı.Yani Başarı açısından Türkiye olarak sınfta kaldık.(tıklayınız)

Artık ders konularımız(Müfredat)çağdaş Global sisteme paralel değil öğretmenlerimiz mi proğramı öğretemiyor yoksa öğrencimiz  mi ilgisiz yoksa hepsi veya birkaçı mı başarısızlığımızı PİSA'da belirliyor artık ona kurulacak bir komisyon araştırarak karar vermeli. Dilerim MEB Bakanı önemser PISA başarısızlığımızıı.Dersanelerin de başarımızın artmasına bir katkısı olamaması problemin Ders konularından ve öğretim sisteminden kaynaklanmış olduğunu düşündürüyor.


Ayrıca PISA sınava girenlerin sınavda başarılı olabilmeleri için Motive edilmeleri de gerekmektedir. Yoksa öğrencilerin bana PISA başarımın ne faydası olacak ki düşüncesiyle Pisa sınavında cevap vermeye çalışmayarak cevap kağıdının üzerine
resim yaptığını öğreniyoruz veya duyuyoruz üzülerek.
Her Öğrencimiz ülke başarımızı arttırmak için PISA sınavını önemsemeli sanırım..

Meksika
ve Uganda ülkeleri düzeyinde Okuduğunu anlamayanlar gurubunda 9.sınıf öğrencilerimizin şu anki bilgi ve başarı düzeyleri ile.
9.sınıf Öğrencilerimiz okuduklarını anlayamayanlar grubunda bulunmaktadırlar.Ama öğrencilerimiz de yarış atı olmak istemiyoruz çocuklugumuzu yaşamak istiyoruz düşüncesindeler.

Sonuçta 15,5 yaşındaki 9.sınıfta okuyan öğrencilerimiz okuduklarını anlayamayanlar Kümesindeler.

Öğrencilere sorarsanız Yarış Atı olmak istemiyoruz diyorlar ama
PİSA başarımız da ortada Global bir başarı da YOK ortada .
Dünyada ülkeler arasında acımasız bir Yarış olduğunu da sonuçta unutmamalıyız. Yarış demesek bile geri kalmamak ön sıralarda olmak mücadelesi olduğunu da kabul etmeliyiz günümüz dünyasında .


Sayın MEB Bakanı Prof.Nabi AVCI Pisa başarımızı arttırmak için de ne yapacağını söylese çok memnun oluruz. Bir CHP 'li sayın Milletvekili de PİSA Başarısızlığımızı azaltmak için MEB Bakanınına neler yapmayı düşündüğünü yazılı olarak TBMM'inde sormuş? [tıklayınız]

Bence SBS Puanında Okul başarısının etkisi  de Üniversiteye giriştekine benzer şekilde 150 puandan 60 puana acele azaltılmalıdır. Yoksa paralı okulların başarısız öğrenciye yüksek puanları kolayca verdikleri ileri sürülmektedir. Bu da söylenti doğru ise Devlet okullarında okuyanlar için fırsat eşitsizliği problemi yaratmaktadır.

    SBS Soru 3:
2014 'de SBS ye girecek öğrencileriz. SBS Puanı 2014'de nasıl hesaplanacak? Sınavla  ilgili son güncel bilgileri nereden takip edebiliriz? 

SBS Cevap 3 :  28-29 Kasım 2013'te 1.aşaması 2014 SBS nin yapıldı.
SBS Adayları fırsat buldukça
( http://oges.meb.gov.tr/  ) (tıklayınız) sitesindeki yeni haberleri takip etsinler. 
Ayrıca 8'de okuyan 2014 SBS Adayları www.kemalturkeli.com  sitemde  sorulmuş Liselere giriş SBS sınav sorularını [tıkla] ve Askeri Liselere Giriş  Test sorularını [tıkla] ile Kolejler  sorularını [tıkla]  çözmeye çalışsınlar.

Ayrıca fiyatı 1TL olan 240 sayfalık konu anlatımlı
yardımcı çözümlü Digital ortamdaki 8.sınıflar için yardımcı MATEMATİK
TEST kitabımdan (Yazarı Kemal Türkeli) 8.sınıf TEOG Ortak Sınavlar SBS Adayları Ortak Test Sıınavlarna hazırlanırken yararlansınlar.
[tıklayınız] Sitemden digital Matematik SBS Test yardımcı kitabım evinizdeki bir
öğretmen gibi size yardımcı olacak.
Ortak Sınavları Test SBS kazandıran Matematik TEST Kitabımın 190 sayfasını okuyun yazarak çalışın inceleyin beğenirseniz
PTT ile Posta Çeki hesabıma kitap yazarı için sembolik en az 1TL'yi yazar hakkı olarak bana gönderiniz. 1TLyi gönderenere bedava yayınlanmayan
kitabımdaki tüm soruların Açıklamalı çözümlerini içeren 240 sayfalık full kitabımın adresini göndereceğim.
Ayrıntılı bilgi sitemdedir.
(tıklayınız) 8.sınıf MATEMATİK yardımcı Kitabım Okul başarınızı da arttıracaktır.

SmileySBS 'de son sorulan sorulara paralel olarak hazırladığım 6 Adet 8.sınıf yeni SBS Ortak Test Sınavlarına hazırlayıcı Matematik Deneme Test Sınavlarını çözmek için (tıklayınız)

SBS Soru 4 : 
8.sınıfa okuyan 2014  TEOG Adayları için Konu Anlatımlı ve SBS kazandıracak çözümlü Matematik Deneme sınavları ile Konu Testleri içeren tüm Test sorularının Açıklamalı çözümleri verilen  8.sınıf SBS Matematik Testleri için yardımcı bir Matematik Test kitabı önerir misiniz? 

SBS Cevap 4 :
Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli'nin yazdığı 240 sayfalık 8.sınıf pratik çözümlü Ortak Test Sınavları SBS Matematik Testleri Evinizdeki ÖĞRETMEN KİTAP ‘ın 240 sayfasını[tıklayınız]  www.kemalturkeli.com sitemden adaylar Adobe  Reader ile kitabımı okuyabilirler.
Ayrıca kitapta yer alan
20 şer soruluk 3 Matematik Test Denemesi ile 
Üniteler sonu Konu Testlerini  www.kemalturkeli.com  sitemden adaylar ücretsiz çözmeyi deneyebilirler.


Kitabım yanınızdaki bir Öğretmen gibi
kolayca öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacaktır yalnız gazete gibi kitabımı okumayın lütfen işlemleri siz de yazarak sonuçları siz de bulmalısınız ki kitabım size faydalı olabilsin.
.Kitabımın 190 sayfasında bulunan tüm soruların ayrıntılı çözümlerini
içereni 240 sayfa olup bu kitabımın adresini bana sitemde anlatılan yollardan biri ile en az 1TL'yi bana yollayanlara yalnız gönderebileceğim. Bir Öğretmen sitesi olan sitemi yaşatabilmek için okuyuculardan site ziyaretçilerinden en az 1 TL yardım da kabul etmekteyim.

(tıklayınız) 8.sınıf KemalTürkelinin yardımcı Ortak Sınavlar kazandıran
Matematik Öğretmen kitabı okul yazılı sınavlarında da başarınızı arttıracaktır.ayrıca ortak Sınav notu 2.Yazılı notunuz olarak de Okul başarınızı olumlu veya olumsuz etkilemektedir.


Yardımcı Kemal Türkeli'nin 8.sınıf Matematik yeni Ortak Sınavlar için TEOG MATEMATİK Test digital elektronik Kitabımı tanıtan Ayrıntılı bilgi sitemdedir
. (tıklayınız)
Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli'nin 240 sayfalık digital ortamdaki Ortak Sınavlar SBS TEST MATEMATİK Kitabımı okuyun beğenirseniz tanıtım ücreti en az 1 TLyi kitabın yazarı olan bana(Kemal Türkeli) sitemde anlatılan yollardan biri ile kitabın yazarı olan Kemal Türkeliye yollayınız.

SBS Soru 5 :
2013 Kasım ve Nisan 2014'de 8 .sınıf yeni SBS sınavına girecek öğrencilerin   velileriyiz.  Net puan sayılarına göre 2011 SBS 8.sınıf  puanı hangi formülle hesaplandı? 2011 Liselere Giriş  Sınavı  ile ilgili önemli yararlı bilgiler nelerdi? 
 2012'de I.yerleştirmede  Adnan Menderes Anadolu Lisesini(Bahçelievler),  Cumhuriyet Anadolu Lisesini (Ataköy) veya  Hasan Polatkan Anadolu Lisesini (Ataköy)  hangi puanlardaki öğrenciler kazanabildi? Galatasaray, İstanbul , Kabataş Erkek Liselerini    2012'de I.yerleştirme sonucunda kazanabilen  sonuncu(en düşük puanlı) öğrencinin puanı ne oldu? 2012 Kontenjanları kaçar  öğrenciydi?

Cevap 5 : 2012'de 1 098 285 (bir milyon doksansekiz bin öğrenci 8.sınıf SBS'ye başvurdu) 8.sınıf öğrencilerinin 1042.148'i 196 puan aldığından Tercih yapmaya hak kazandı.2012'de 777096'si(%70'i)  tercih yaptı.
Tercih yapanların 461326'sıi(Sınava Başvuranların %42'si)
 I.yerleştirmede tercihlerinden birine yerleştirildi.

1658 (Geçen sene 1386 yani bu yıl 272 Düz Liseye daha Anadolu Lisesi tabelası asıldı) Anadolu Lisesini toplam 226883(geçen sene toplam kontejan 177550 öğrenci idi) kazandı.

Matematik Öğretmeni yazar KEMAL Türkeli’nin katsayılarını hesapladığı 8.sınıf SBS puanını veren  formülde  netlerin hangi katsayılarla çarpılması ile hesaplandığı aşağıdadır;


  8 .sınıf SBS 2011 Puanını Net
sayılarına göre hesaplama formülünü Matematik Öğretmeni  yazar Kemal Türkeli hesapladı .

SBS  8.sınıf = 4,32.Matematik+  3,97.Türk
çe+ 3,5.Fen ve T.+ 2,93.Sos+1,19.İng  + 173,607

Smiley2012 SBS 8.sınıf önemli bilgileri incelemek için TEST ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI için (tıklayınız)

Smiley2012 Yılı 8. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı Sayısal Bilgiler için (tıklayınız)


Smiley2012 Yılı Orta Öğretime Yerleştirme Puanına (OYP) Göre
en iyi ilk 10 Öğrenc
i (tıklayınız)

Smiley2012 birinci yerleştirme SBS Anadolu Liselerinde ve diger Liselerde En küçük puanları incelemek için (tıklayınız)

 

2012  8.sınıf SBS  sınavının 677 birincisi oldu sınavda sorular çok kolay sorulduğu için.... Bunların 449’u  okul birincisi de olduklarından 8.Sınıf Puanları 500 oldu. 2011 Aritmetik ortalamalarına ve standart sapmalarına
göre hesapladığım formülü  inceleyiniz. Siz de Net sayılarınıza  formülümü uygulayarak yaklaşık
Puanınızı hesaplayabilirsiniz. [tıklayınız]

Katsayılarını hesapladığım Formülün öğrencilere yardımcı olmasını dilerim. 

 

2012'de  176 Fen veya Sosyal Bilimler Liselerini 15002
 öğrenci kazandı. 2012'de İstanbulda Fen Liselerine 442
öğrenci alındı. 

 182598 öğrenci 2013 SBS'ye istanbulda(İstanbulda 1644 İlköğretim okulu vardır, 236'sı Özeldir[tıklayınız] ) girdi.


  2012'de  SmileyGalatasaray Lisesini (tıkla)kazanabilen   (Fransızca) en düşük puanlı 100.öğrencisinin OYP puanı 496,463,

Smiley İstanbul
Lisesinin(tıkla Almanca) 180.  öğrencisinin( sonuncunun) OYP puanı 495,094
 ,
SmileyBeşiktaş KABATAŞ Erkek Lisesinin[tıkla] 
 120.öğrencisinin OYP puanı 493,891 oldu

SmileyBahçelievler'deki Adnan Menderes  Anadolu Lisesinin [tıkla] 150.öğrencisinin OYP puanı 482,745 .
SmileyAtaköy Hasan  Polatkan Anadolu Lisesini(tıkla) kazanan 120. öğrencinin  OYP puanı 470,932

SmileyAtaköy Cumhuriyet Anadolu Lisesini(tıkla) kazanan  en düşük puanlı 150. öğrencinin OYP puanı da 455,050 oldu.

Adaylar 2012‘de Liselere Girişte
sorulan 100 soruyu veya diğer çıkmış soruları
www.kemalturkeli.com
sitemden çözsünler. [tıkla]
Çözümlerini incelesinler.

Çözemezlerse veya zor geliyorsa Konu anlatımlı Kemal Türkeli'nin 240 sayfalık  pratik
Matematik Test evinizdeki Öğretmeniniz digital kitabımı(fiyatı 1TL)[tıkla]

www.kemalturkeli.com
sitemden çalışsınlar. Veya 8 Matematik  SBS'ye hazırlık kitaplarından konuyu
tekrar çalışsınlar.

Ahmet
BUHAN'ın çıkardığı  kitaplardan  yararlanmalısınız.
Buhan Yayınlarının İlköğretim 8 Matematik Etkinlikleri (592 sayfa) yardımcı kitabını Ortak Sınavlar SBS Adaylarına öneririm. www.buhanyayincilik.com adresinden puanınızı artırabilecek kitapları inceleyiniz.

Okuma hızınızı elinizden geldiğince arttırmaya önem verin. KİŞİSEL GELİŞİM (: www.infinityteknoloji.com , Hızlı Okuma, Bellek Geliştirme, Düşünce Gücü)'den çok yararlanacaksanız inceleyin Hızlı Eğitim sitesine abone olarak Hızlı Okumayı çalışabilirsiniz.(tıklayınız)

Melik Duyar'ın ücretsiz Hızlı Okuma sitesi için (tıklayınız)
ve (tıklayınız)
SBS'de En çok 150 puanı okul başarınızdan kazanabileceksiniz. Bulunan puan 8. Sınıf SBS Puanınız hesaplanırken  SBS puanınıza(en çok 350 puan kazana
bileceksiniz)  okul başarınız eklenerek SBS8  puanınız ( en çok 500 puan kazanabilirsiniz) hesaplanacaktır.
www.kemalturkeli.com sitemde daha fazla sınavla
ilgili bilgi edinebilirsiniz.

 

 yeni Ortak Sınavlar SBS veya LYS, YGS   Adayları için ; CD'lerdeki Eğitim programlarından veya  İnternetteki değişik Eğitim sitelerinden   yaralanarak   yeni SBS veya LYS, YGS  Test sınavlarına Bilgisayar yardımıyla    hazırlanmak isterseniz Apple ( Mac)  Bilgisayarınızı

Smiley Apple'ın Türkiyedeki sitesinden satın alabilirsiniz.(tıklayınız)
00800 448 829 873 Telefon ederek bilgi alınız. Artık Mac Bilgisayarlarını isterseniz degişik parçalardan oluşturma özgürlüğünüz var. Eskiden satın aldığınız yeni Mac ile gelen parçayı size geri veriyorlardı istediğinizi içine yüksek ek bir ödeme ile koydurabiliyordunuz oysa şimdi istediğiniz parçaları internet sitesinden seçerek içindeki önemli parçaları oluşturarak önerilen listeyi amacınıza işinize istenilen EK fiyat farkına göre değiştirerek Mac Bilgisayarınızı oluşturma özgürlüğünüz var.
Dilerim zamanla Türkiyedeki fiyatlar da Amerike fiyatına yaklaşır.Apple istanbulda ilk Magazasını Halka açtı. (tıklayınız)Örneğin Amerikada belli günlerde çok büyük indirimlerle Bilgisayarlar satılıyor . Ayrıca Bilgisayarlarla belirli programlar Bedava olarak veriliyor bizde buna önem verilmiyor nedense. Bilgisayar yapamadığımız için ne verirlerse almak zorundayız sanıyorlar bizi sanırım.


TecnoMac(0212.220 0905,  www.teknomac.com.tr) veya
http://yenielma.com/Mac/macbookpro istanbuldadır veya

SmileyArtı Bilgisayar'ın (TROY Bilgisayar)
(www.arti.net.tr, Merkez Şişli)    merkezinde  veya Troy Mağazalarından (tıkla)  çağdaş bir yaklaşımla dokunarak veya kullanarak hangisinin size uygun olacağına   karar vererek karşılaştırarak satın alabilirsiniz.

  Smiley Windows  PC  Bilgisayarınızı daha verimli kullanabilmeniz için her türlü sorununuzda desteği  uygun fiyata size Mustafa Durna(Web tasarımı , SİTENİZİ 7/24 SAAT YAYINLAMA HİZMETİ veya Bilgisayar sorunları İstanbul Tel: 0532.206 23 73
http://www.internetsanati.net /index.html ) veya

SmileyBestami Ekiyor İdeal Bilgisayar (Bahçelievler istanbul ; www.idealbilgisayar.net, Tel:0212.4517007, tüm bilgisayar problemlerinizde danışınız [email protected] veya

Smiley isa ADNAN ERKINAY (PC veya Taşınır Windows Bilgisayar servis) 05333496102 Bakırköy Yeşilyurt Mecidiyeköy Beylikdüzü semtleri istanbulda tercihimdir. 

SmileyBilgisayar uzmanı Çağlar Evrim ÖZDEMİR   Tel:(0541.6648465= Avea ) Bey Bilgisayara Format atma Proğramları Bilgisayarınıza kurma işinizde size yardımcı olabilir veya


SmileyOktay KÜÇÜK(istanbul Bakırköy Ataköy civarı) Windows Sistem Donanım ve yazılım sorunları uzmanıdır.
Cep Tel:0535.3515463
[email protected]


Beyler Bilgisayar problemlerinizde size yardımcı olabilir.

Probleminizi anlatmak ve ödeyeceğiniz ücreti baştan öğrenmek için uygun bulacağınız bir kişiye Telefon ederek ön bilgi alınız. Ücreti baştan nasıl ödeyeceğinizi ayrıntılı olarak konuşunuz ki sonradan aranızda olumsuz bir tartışma olmasın.

önerdiklerimden sizin uygun bulacağınıza Sorununuzun çözülebilmesi için Danışmanızı öneririm,

        yeni Orta Öğretime Geçiş TEOG SBS veya LYS, YGS  ile ilgili tüm Rehberlik sorularınızı, çalışmanız için Test  Kitapları, Dergi veya ders çalışma proğramınızı oluşturmanız gibi yararlı   tavsiyelerimi   Rehber Öğretmeniniz Kemal Türkeli'ye

 [email protected]  

E-mail yollayarak   adresime  gönderebilirsiniz
.
Veya Kemal Türkeli 0536.511 84 00 telefonumdan Öğretmene danışabilirsiniz.

Sınavlarla ilgili son güncel bilgileri sitemde bulabilirsiniz. Güncel rehberlik yazılarımı [tıkla] okuyunuz.
Sınavı kazandıracak , Okul başarınızı arttıracak veya kişilik gelişiminize[tıklayınız] katkıda bulunabilecek yararlı bilgileri sitemde bulabilirsiniz.Matematik Öğretmeni Matematik kitabı yazarı Kemal Türkeli Evinizde uygun fiyata 28 Kasım TEOG Ortak Sınavlar 2014 SBS veya 28 Nisan 2015 SBS , Adaylarına bire-bir Özel ders vererek [tıkla]   MATEMATİK Geometri, Analitik Geometri , FİZİK(FEN ve Teknoloji)  derslerinin Test sorularını   Pratik  çözme metodumu  veya öğrenemediğiniz eksik konularınızı Evinizde  bire-bir kolayca uygun fiyata öğretir.

Öğretmen Kemal Türkeli 5,6., 7. ve 8.sınıf öğrencilerine Matematik ve FEN ve Teknoloji 'den FİZİK derslerini evinizde uygun fiyata bire-bir özel ders veririm. Kemal Türkeli Tel:0536.5118400 Bahçelievler istanbul
[email protected]

2015'de Ortak Test Sınavları SBS sınavları ile Yüksek Puanlı ANADOLU LİSESİ kazandırırım. Okul başarınızı arttırırım.

Ortaokul ilkokul öğrencilerine evlerinde uygun fiyata MATEMATİK dersleri vererek okul başarılarını arttırırım.

Kemal Türkeli istanbul /Bahçelievler'de oturmaktadır
Ev Tel:212.442 30 40  
 Kemal Türkeli Cep : 0536.511 8400;
Turkcell
İstanbul / Bahçelievler
   www.kemalturkeli.com, Sitemden son güncel rehberlik yazılarımı okuyunuz.   

 

KEMAL Türkeli 0536.511 8400

Bahçelievler istanbul

Bahçelievler Bakırköy Yeşilyurt Yeşilköy Florya Atakent Mahallesi Soyak Olympiakent, Güneş Park evleri, AVRUPA Konutları semtlerinde oturmakta olan 8.sınıflara veya LİSE Öğrencilenrine Evlerinde uygun fiyata özel ders vermekteyim.
Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli Üniversiteye veya
Anadolu Lisesi kazandıran Ortak Sınavlarda sizi başarıya yönlendiren Koçunuzdur.


8.sınıflar Ortak Sınavlar TEOG SBS Matematik Test sorularını Pratik yoldan çözme yöntemleri geliştirme uzmanı Matematik öğretmeni ANADOLU Lisesi kazandırma Koçu Kemal Türkeli İstanbul Teknik Üniversitesi(Elektronik Yüksek Mühendisi) ve Marmara Üniversitesini(Matematik) bölümünü
bitirdi.
30 civarı Sınavlara hazırlayıcı veya okula
yardımcı Test kitapları yazıp yayınladım..
En son 240 sayfa 8.sınıflara Ortak Sınavlar ile ANADOLU Lisesi SBS kazandıran Evinizde
MATEMATİK TEST ÖĞRETMEN KİTAP'ı SİTEMDE digital ortamda kitap olarak YAYINLADIM.
3 tane 8.sınıflar için çıkmış sorulara benzer
Matematik Deneme Sınavı ve Çözümlerini de yazıp sitemde yayınladım (tıklayınız)

Facebook ; http://facebook.com/kemal.turkeli

•        Ortaokul -ilk okul öğrencilerine MATEMATİK , Fen(Fizik)  evinizde uygun fiyata  TAKVİYE  özel bire-bir ders vererek Okul başarısını arttırır 8.sınıflara Kasım ve Nisan sınavları ile istediği yüksek puanlı
         ANADOLU Lisesini kazandırırım.

 •       8.sınıflar için yazdığım ANADOLU Lisesi  kazandıran okula da yardımcı MATEMATİK  Test kitabımı (240 sayfa) sitemden çalışınız.
Kitabın fiyatı 1TL'dir.

Smiley8.sınıf SBS Adaylarına 2013-2001 arası Anadolu Lİselerine giriş sınavlarında sorulan 13 Sınav Test Sorularını ve çözümlerini çalışınız.(390 sayfa, www.ozgulyayinlari.com.tr, Naki Özgül ,0212.5118131 istanbul)

SmileyÖzgül Yayınevi 25 Ortak sınavda SBS Sınavlarında sorulmuş Matematik Test sorularını Konularına göre gruplandırarak 279 sayfalık kitap olarak yayınladı.(tıklayınız)

SmileyBenzer şekilde 25 Ortak Test Sınavda SBS Türkçe sınav Sorularını Konularına göre gruplandırarak 240 sayfa olarak ayrı bir kitap olarak yayınlandı.(tıklayınız)

8.sınıf ortak Sınavlar SBS Sınav Soruları çözümleri ,konularına göre sbs çözümleri,Orta Öğretime Geçis Sınavı soruları

Öğretmen Kemal Türkeli MATEMATİK, GEOMETRİ veya FİZİK Testlerini Pratik çözme yöntemlerini evinizde öğreterek LYS+YGS Üniversiteye Giriş  sınavları ile adaylara Üniversite kazandırır.
-Üniversite Adaylarına LYS,YGS hazırlayıcı derslerden istediklerinizi evinizde özel Ders olarak veririm.
•        Yüksek Puanlı Üniversiteleri kazandırma uzmanı(Koçu) Kemal Türkeli’dir.
•        LİSE öğrencilerine Okul derslerine TAKVİYE Özel MATEMATİK,Geometri veya  FİZİK Dersini  evinizde uygun fiyata veririm.

Pratik Test Çözme Yöntemleri Uzmanı YGS, LYS 8.sınıfların Ortak Test Sınavlarını kazandırma Koçunuz Matematik Öğretmeni KEMAL Türkeli'den evinizde bire-bir uygun fiyata özel ders almak için ;

Turkcell; Kemal Türkeli : 0536 511 84 00 istanbul/Bahçelievler 'de oturuyorum.
Tel & Fax ;Kemal Türkeli: 0212 442 30 40

Vodafone ;Kemal Türkeli: 0542 892 00 78

e-mail : [email protected]

web : www.kemalturkeli.com

Face : http://www.facebook.com/kemal.turkeli